Начало
Вписани адвокати
Решения
Нормативни актове
Важно за адвокатите
Интернет връзки
Банкова сметка
Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати
Всичко за измененията в Закона за адвокатурата и др. нормативни актове, касаещи адв. професия
ЛАКОРДА
<< Начало | Важно за адвокатите


          
                                                Р Е Ш Е Н И Е    №  50/14.03.2014 година
 
                        1.При неплащане на членския внос за три последователни месеца, дължим на основание чл. 49 ал. 1 от Закона за адвокатурата, на неплатилия адвокат се изпраща уведомление за дължими вноски и за възможността адвоката да даде обяснения по реда на чл. 137 ал. 1 Закона за адвокатурата, както и покана за заплащането им в седемдневен срок от получаване на уведомлението.
                        2.При плащане на дължимите суми в дадения седмодневен срок по т. 1 от решението, срещу адвоката не се образува дисциплинарна преписка.
                        3.При неплащане на дължимите суми в дадения седмодневен срок по т. 1 от решението, срещу адвоката се образува дисциплинарна преписка, която се разпределя на докладчик от Адвокатския съвет - Благоевград.
                        4.При последващо неплащане на дължими суми за членски внос за три последователни месеца в рамките на една календарна година, на нередовните адвокати, по отношение на които вече е била провеждана процедурата по предходните точки от настоящото решение, след изпълнение на изискванията на чл. 137 ал. 1 от Закона за адвокатурата. се образува дисциплинарна преписка, независимо от това дали след съобщението са платили или не.
                        5.В уведомлението-покана до нередовния адвокат се вписват и разноските по уведомяването – пощенски разходи /ако са направени такива/, които същия следва да заплати на Колегията в седем дневния срок за заплащане на дължимите се от него суми.
                        Решението е взето с 5 гласа „за” и 1 глас „против”.
 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Благоевград | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz