Начало
Вписани адвокати
Решения
Нормативни актове
Важно за адвокатите
Интернет връзки
Банкова сметка
Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати
Всичко за измененията в Закона за адвокатурата и др. нормативни актове, касаещи адв. професия
ЛАКОРДА
<< Начало | Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати


       На 25.02.2011 г. ВАС  е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, изм. и доп. ДВ бр. 62/11.07.2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 21/15.03.2011 г.

        За пролетната сесия документи ще се приемат до  15 април, а за есенната до 15 септември.

        Такса за изпита - 50 лв в полза на Висш адвокатски съвет, преведени по сметка: 

 BG85UNCR76301000029813, BIC код UNCRBGSF при УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

              С РЕШЕНИЕ ОТ 08.03.2013 ГОДИНА  НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

              20 лв в полза на Адвокатска колегия Благоевград по банкова сметка  

  BG86  CECB 9790 10F6 9985 00, BIC код    CECBBGSF  при ЦКБ БЛАГОЕВГРАД

или на каса в офиса на колегията при подаване    на документите.

             

              Наредбата за изпита и конспекта за изпита са публикувани на сайта на Висшия адвокатски съвет - http://www.vas.bg/.

 

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Благоевград | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz