Начало
Вписани адвокати
Решения
Нормативни актове
Важно за адвокатите
Интернет връзки
Банкова сметка
Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати
Всичко за измененията в Закона за адвокатурата и др. нормативни актове, касаещи адв. професия
ЛАКОРДА


statut
Нормативна уредба.
Законопроекти.
Етичен кодекс на адвоката.
Проучвания и анализи.
otvori

            Адвокатска колегия Благоевград съобщава, че настоящия сайт е поддържан и обновяван до 15.03.2015 г.


         Новият сайт на Адвокатска колегия Благоевград е: 


         http://www.akblagoevgrad.bg 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на  техните права и законни интереси.

                Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.

                Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет, Дисциплинарният съд и  Председателят на адвокатската колегия. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвоктския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат. 

                 Адвокатска колегия – Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев.   Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Общо събрание на адвокатите на  26 и 27 януари 2013 година и допълнителен избор на 03.02.2013 година.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                


 


 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Благоевград | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz