Начало
Вписани адвокати
Органи
Решения
Адвокатски колегии
Актуална информация
Почивка за адвокатите
Нормативни актове
Важно за адвокатите
За контакти
Интернет връзки
Банкова сметка
Дежурни адвокати
Галерия
Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати
Семинари в ОС - Благоевград
Бланки
КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО
Всичко за измененията в Закона за адвокатурата и др. нормативни актове, касаещи адв. професия
ЛАКОРДА
ИЗБОРИ АК БЛАГОЕВГРАД 2015 Г.
<< Начало | Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати


       На 25.02.2011 г. ВАС  е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, изм. и доп. ДВ бр. 62/11.07.2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 21/15.03.2011 г.

        За пролетната сесия документи ще се приемат до  15 април, а за есенната до 15 септември.

        Такса за изпита - 50 лв в полза на Висш адвокатски съвет, преведени по сметка:  BG85UNCR76301000029813, BIC код UNCRBGSF при УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

              С РЕШЕНИЕ ОТ 08.03.2013 ГОДИНА  НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

              20 лв в полза на Адвокатска колегия Благоевград по банкова сметка  

  BG19  FINV 9150 10UB 0068 28, BIC код    FINVBGSF при ПИБ БЛАГОЕВГРАД

или на каса в офиса на колегията при подаване    на документите.

             

              Наредбата за изпита и конспекта за изпита са публикувани на сайта на Висшия адвокатски съвет - http://www.vas.bg/.

 

 

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Благоевград |

Created by Lex.bg. Design by Creato.biz